Një udhëzues për zierjet për të zotëruar delikatesat në botë të gatuara ngadalë (Paperback)